Phoenicz Ajatuksia pohjoisesta etelään

Vieraannuttaminen on kriminalisoitava pian

Vieraannuttamisella tarkoitetaan erotilanteen jälkeen ilmenevää toisen vanhemman harjoittamaa tahatonta, tahallista tai jopa pakkomieleistä etävanhemman tapaamisen ja yhteydenpidon hankaloittamista tai täydellistä estämistä ja lapsen käännyttämistä etävanhempaa vastaan.

Erotilanne on lapselle aina hankala. Lisäksi noin 2500 eroperheen lasta joutuu vuosittain kärsimään jonkinasteisesta psyykkistä kehitystä vaarantavasta vieraannuttamisesta. Lievässä tapauksessa lapsi on stressaantunut ollessaan yhteydessä kohdevanhempaansa. Vakavahkossa tapauksessa lapsi joutuu ylläpitämään kahta erillistä maailmaa ja identiteettiä ollessaan vanhempiensa kanssa yhteydessä. Erittäin vakavissa tapauksissa lapsi ei halua olla lainkaan yhteydessä etävanhempaansa, ja häneen kohdistuvat vihantunteet hallitsevat lapsen ajatusmaailmaa.

Myös vieraannuttamista kokevat etävanhemmat kärsivät tilanteesta Heidän tuska on rinnastettu lapsen kuolemaan tai katoamiseen. Tuskaan vaikuttaa paitsi kontaktin puute myös usein tietämättömyys ja huoli lapsen elämän tapahtumista sekä mitä tämä etävanhemmasta ajattelee. Näin ollen etävanhempi on lapsensa armoilla. Monet eivät enää uskalla kyseenalaistaa lapsen tekemiä päätöksiä, pyyntöjä tai mielipiteitä, puhumattakaan heidän rankaisemisestaan, koska he pelkäsivät lapsen reagoivan siihen kielteisesti ja katkaisevan yhteydenpidon.

Vieraannuttamisen kriminalisoinnista on tehty lakialoite vuonna 2012, ja sen on allekirjoittanut 141 kansanedustajaa. Aloitteen läpimeno kuitenkin viipyy. Viranomaiset tunnistavat vieraannuttamisen ja huoltokiusaamisen melko hyvin, mutta lain mukaan puuttumismahdollisuudet ovat erittäin huonot. Lastensuojelun apu on paremman puutteessa perhetyö - keskustelua. Oulussa 15.4. vieraannuttamiskoulutuksessa puhuneet oikeuspsykiatrian asiantuntijat huomauttivat, etteivät pehmeät menetelmät vaikuta vieraannuttajan käyttäytymiseen, koska käytöksen taustalla on useinmiten vaikeitakin persoonallisuushäiriöitä.

Sanktioiden puuttuessa voitte vain kuvitella, paljonko vieraannuttamisen aiheuttamat huoltajuuskiistat kuormittavat mm. tuomioistuimia, lastensuojelua, poliisia ja terveydenhuoltoa.

Vieraannuttamiselle lapsena altistuneet ovat kertoneet esim. seuraavista oireista:
70 %:lla oli merkittäviä masennusoireita
33 %:lla oli vakavia alkoholi- ja muita päihdeongelmia

Kaikki viranomaiset ovat yhtä neuvottomia ongelman edessä. Lääkkeeksi tarjotaan huoltajuusoikeudenkäyntiä, vaikka kyse on henkisestä väkivallasta lasta ja etävanhempaa kohtaan. Henkinen väkivalta on rikos, mutta viranomaisten mukaan maininta on liian "löysä" oikeuskäsittelyyn. Ennakkotapauksiakin on vain yksi: Hilkka Ahde.

Lakialoitteen pikainen, muttei hätäinen loppuun vieminen on ensisijaisen tärkeää sekä eroperheille että Suomen kansantaloudelle. Hyvät päättäjät – ottakaa vieraannuttamisen kriminalisointi yhteiseksi asiaksenne heti uuden vaalikauden alkaessa. Tämän inhimillisen vääryyden oikeutus pitää poistaa!

 

(Julkaistu sanomalehti Kalevassa 18.4.2015)

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat